top of page
  • majalajevec

Za vse, ki iščete odgovore na vprašanja o izvršilnem postopku

  1. Knjiga: Zakon o izvršbi in zavarovanju, Komentar zakona;

  2. Knjiga: Zakon o izvršbi in zavarovanju, Priročnik za uporabnika

  3. Knjiga: Delo in stroški izvršitelja

S kolegico Elizabeto Žgajnar, sodnico na izvršilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani sva leta 2021 pri podjetju Tax-Fin-Lex d.o.o. izdali prvo in drugo knjigo. V komentarju so pojasnila vsebine vseh členov Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Namenjen je tistim, ki se ukvarjajo z izvršbo, pa kljub temu rabijo jasna in s sodno prakso podprta pojasnila. Druga knjiga - Priročnik za uporabnika, je namenjena tudi nepravnikom. Besedilo teče tako, kot teče izvršilni postopek v resničnem življenju. Pripravili sva množico različnih preglednic, ki uporabniku olajšajo samostojno delo. V Priročniku poveževa izvršbo z osnovnimi pravili stečajnega postopka. Obe knjigi sta dostopni v papirni in elektronski obliki, naročilo pa je možno preko spletne strani:

https://www.tax-fin-lex.si/Home/Vsebina/Epaket-Izvrsba


Letos bo izšla tretja knjiga, ki se ukvarja z izvršitelji - njihovim delom in stroški. Gre za pregled pravil, ki jih določata dva pravilnika, ki urejata njihovo poslovanje - Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja in Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom. Tretja knjiga bo za začetek le v elektronski obliki, dostopna vsem, ki so naročniki e-paketa Izvršba. Prednost elektronskega paketa je poleg dostopa do vseh komentarjev in monografij tudi urejena sodna praksa celotne izvršbe, ki se dopolnjuje vsake tri mesece. Na spletu najdete tudi odgovore na pogosta vprašanja postopka in veliko število preglednic, ki povezujejo pravila vseh predpisov, ki urejajo izvršbo v logično celoto.

S tretjo knjigo nadgrajujeva vsebino prve in druge knjige. Skupaj tvorijo celoten pregled in komentar pravila, ki urejajo izvršilni postopek. So v pomoč pri vodenju izvršbe, ne glede na to, kdo išče odgovore na vprašanja – upnik, dolžnik, tretji, izvršitelj ali tisti, ki se želi le seznaniti s pravili postopka.


10 views0 comments
bottom of page