top of page
  • majalajevec

Reklamacija računa - 2


Če ste prejeli račun, ki je previsok, brez pravne podlage ali če storitev ni bila opravljena v skladu z dogovorom, se postavi vprašanje "Kako pravilno reklamirati prejeti račun?".

Področje reklamacij pri nas ni sistemsko urejeno, zato ga lahko vsako podjetje ureja po svoje. Pogoji reklamacije morajo biti potrošniku znani v naprej, z objavo na računu, na spletni strani, v splošnih pogojih, itd. Če potrošnik s temi pravili ni seznanjen, zanj ne morejo veljati.


Rok za reklamacijo je praviloma naveden na računu in teče od prejema računa dalje.

Čeprav je določitev roka v domeni podjetja, mora biti določen tako, da ga lahko štejemo med dobre poslovne običaje. V nasprotnem primeru (če bi podjetje določilo npr. le dvo dnevni rok) bi tako slabo prakso potrošnik lahko kasneje uveljavljal pred sodiščem.


Pri reklamaciji moramo biti pozorni na dve stvari: na rok za reklamacijo in na vsebino reklamacije:

- Pavšalne navedbe, kot na primer - z računom se ne strinjam, niso dovolj ne v razmerju do pošiljatelja računa in ne kasneje na sodišču.

- Praviloma je rok za reklamacijo 8 dni od prejema računa, za telefonski račun, ki je precej pogosto podlaga za izvršbo pa zakon določa 15 dnevni rok.


Če ugovarjate samo delu računa ali eni od postavk na računu je prav, da nesporni del plačate in pravočasno, obrazloženo in v pisni obliki zavrnete. S tem se boste izognili plačilu zamudnih obresti za nesporni del in nepotrebnim stroškom, saj višina zahtevka vpliva tudi na višino odmerjenih stroškov v postopku. Tudi tu velja, da se poskusite dogovoriti z izdajateljem računa. Z dogovorom se morda rešite kasnejšega izvršilnega postopka, ki bo dolg, vzel vam bo veliko časa, pa tudi denarja.


V vsakem primeru pa vse do dokončne ureditve razmerja, skrbno shranite dokazilo o tem, da ste račun reklamirali!


316 views0 comments

Recent Posts

See All

Nedavne izkušnje z omejitvami poslovanja sodišča zaradi ukrepov COVID-19 in analiza negativnih posledic teh omejitev so dobra priložnost, da se znova pretehta tudi primernost in ustreznost splošne ure

bottom of page