• majalajevec

Pobuda za spremembo ureditve v ZZUSUDJZ, ZIUZEOP in Odredbe ter odgovor MP na vloženo pobudo

Za tiste, ki se ukvarjate z zakonodajo in odredbami izrednih razmer, objavljam pobudo, ki smo jo naslovili na Ministrstvo za pravosodje in Vrhovno sodišče RS v zvezi z nekaterimi predpisi, ki so po našem mnenju po nepotrebnem ohromili delo sodstva. Želeli smo spodbuditi razmišljanja in konstruktivni dialog v smeri idej za revitalizacijo delovanja sodišč, tako, da se brez nevarnosti za javno zdravje prepreči nastanek nepotrebne škode različnim udeležencem sodnih postopkov.


Iz odgovora Ministrstva za pravosodje izhaja, da bodo pobudo, kot tudi odgovor objavili na svoji spletni strani, zato sem se odločila, da ju ponudim v branje vsem, ki jih ta problematika zanima.


Covid-19 je posegel v vse segmente življenja in to na način, na katerega nismo bili pripravljeni. Zato so take tudi rešitve - za večino področij so morale biti izredno hitre, pogosto ne v celoti preverjene, urejale so trenutno in hipotetično bodočo situacijo. Zdaj so se zadeve do določene mere umirile in menim, da je prav, da se na hitro sprejete rešitve tehtajo znova, tudi s pomočjo predlogov in pobud strokovne javnosti - ponovno, na nove, upamo, da mirne čase.
200430_pobuda_odgovor_P
.pdf
Download PDF • 327KB

Predlog spremembe predpisov COVID19 - so
Download • 345KB

Ukrepi Covid-19 primerjalnopravno_1820 (
Download • 82KB8 views

Recent Posts

See All

030 691 881

©2018 by Izvršba in stečaj. Proudly created with Wix.com