top of page
  • majalajevec

IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVO PLAČO 4.del

Updated: Dec 29, 2018

Ustavitev izvršbe na dolžnikovo plačo

Eden od razlogov za ustavitev izvršbe na plačo je poplačilo upnika. V takem primeru upnik ali delodajlec obvestita sodišče, da je dolg poplačan in sodišče ustavi izvršilni postopek. Če upnik umakne predlog, mora vedeti, da umik ni preklicljiv. Če se zmoti, bo izgubil vrstni red pri poplačilu. Pogosteje se izvršba na dolžnikovo plačo ustavi iz drugih razlogov. Če dolžnik ne prejema rubljivih prejemkov in jih ni prejemal najmanj eno leto pred prejemom sklepa o izvršbi ali eno leto po prejemu sklepa, mora delodajalec o tem obvestiti sodišče. Sodišče po uradni dolžnosti opravi poizvedbe o dolžnikovi zaposlitvi. Če ugotovi, da dolžnik prejema prejemke drugje, vroči sklep o izvršbi novemu delodajalcu in o tem obvesti upnika. Če iz poizvedb izhaja, da dolžnik ni zaposlen in ne prejema nobenih prejemkov, sodišče izvršbo ustavi. Upnik ima 15 dni časa, da sodišču posreduje podatke o novi zaposlitvi dolžnika. Če dolžniku preneha delovno razmerje, ker je spremenil delodajalca, učinkuje izdani sklep tudi proti novemu delodajlcu. Sklep mu posreduje prejšnji dolžnikov delodajlec. Če zanj ne ve mora o prenehanju delovnega razmerja obvestiti sodišče. Sodišče po uradni dolžnosti opravi poizvedbe o novem delodajlcu in če ga ne najde, izvršbo ustavi.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

1.11.2023 je začela veljati novela ZFPPIPP-H, ki je prinesla precej sprememb tudi v postopek osebnega stečaja in odpusta obveznosti. Cilji zakonodajalca so enaki ciljem, ki so jih zasledovale tudi pre

bottom of page