top of page
  • majalajevec

Izvršba na podlagi verodostojne listine -1

V nadaljevanju se bomo srečali s posameznimi deli izvršbe na podlagi verodostojne listine. Omejila se bom na tiste obveznosti, ki imajo podlago v računu.

Pravila, ki jih bomo spoznali so osnove, ki bi jih moral poznati vsak, da lahko zaščiti svoj pravni položaj, svoje pravice, svoje premoženje.


Kadar račun ni plačan v roku se postavi vprašanje: Ali je pred vložitvijo izvršbe opominjanje dolžnika naj plača račun obvezno?

V večini primerov opominjanje ni obvezno in za vložitev izvršbe zadostuje, da je rok za plačilo računa zapadel. Obveznost opominjanja določa 3. člen Zakona o varstvu potrošnikov in sicer takrat, ko gre za ponudnike javnih storitev in dobrin. Ta podjetja morajo potrošniku vedno poslati opomin in mu dati najmanj 15 dnevni dodatni rok za plačilo. Bodite pozorni na stroške opomina. Če je obvezen, Zakon o varstvu potrošnikov določa, da njegovi stroški ne smejo presegati dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja opomina, hkrati pa tudi ne višine zamudnih obresti. To pomeni, da je strošek opomina lahko zaračunan v nižjem od obeh zneskov. Na spletu najdete precej odločitev tržne inšpekcije, ki govorijo o previsokih zneskih opominjanja.


Opominjanje dolžnikov je priporočljivo tudi takrat, kadar opomin ni obvezen. Neplačilo je lahko posledica napake, ki jo opomin hitro reši.


Ne ignorirajte opomina! Vzpostavite kontakt z upnikom in se poskusite dogovoriti o načinu plačila dolga. Tak dogovor vedno zapišite, saj so ustni dogovori kasneje težko dokazljivi.


Obvestite upnika, če ste po opominu dolg poravnali!

Nekateri upniki imajo slabo evidenco plačil, zato se z obvestilom o plačilu lahko izognete kasnejšim zapletom, npr. vložitvi izvršbe.


Koliko opominov je potrebnih? V primerih, ko je upnik dolžan opominjati, zadostuje eden. Statistika kaže, da daljši kot je čas opominjanja in večje kot je število opominov, manjša je verjetnost, da bo dolg poplačan.


Naslednjič o pravilni reklamaciji računa.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Nedavne izkušnje z omejitvami poslovanja sodišča zaradi ukrepov COVID-19 in analiza negativnih posledic teh omejitev so dobra priložnost, da se znova pretehta tudi primernost in ustreznost splošne ure

bottom of page