ZNESKI IZVZETI IZ ZASEGA V OSEBNEM STEČAJU

Stečajni zakon napotuje na uporabo 101. člena ZIZ v postopku osebnega stečaja. Prejemki našteti v tem členu (101. člen ZIZ) so izvzeti iz...

ZASEG PLAČE V OSEBNEM STEČAJU-II.

Če je stečajni dolžnik zaposlen, sodišče izda sklep o izterjavi njegovih stalnih prejemkov. Sklep o izterjavi vroči dolžniku in njegovemu...

ZASEG PLAČE V OSEBNEM STEČAJU - I

Tudi v postopku osebnega stečaja sodišče seže na dolžnikove prejemke vedno, kadar je dolžnik zaposlen. Dolžnik že v predlogu za začetek...

IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVO PLAČO 4.del

Ustavitev izvršbe na dolžnikovo plačo Eden od razlogov za ustavitev izvršbe na plačo je poplačilo upnika. V takem primeru upnik ali...

IZVRŠBE NA DOLŽNIKOVO PLAČO 2.del

ZIZ ureja izvršbo na plačo in druge stalne prejemke v 6. točki 9. poglavja, v 128. do 135. členu. Za pravilno razumevanje moramo poznati...

IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVO PLAČO 1.del

Upniki v izvršbi za poplačilo svojih terjatev pogosto izberejo izvršbo na dolžnikovo plačo in druge stalne prejemke. Ne glede na to ali...

Reklamacija računa - 2

Če ste prejeli račun, ki je previsok, brez pravne podlage ali če storitev ni bila opravljena v skladu z dogovorom, se postavi vprašanje...